Pécsi Szakképzési Centrum Mohácsi Radnóti Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
OM azonosító: 203049
Humán munkaközösség

Munkaközösségünk feladata a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a rajz és vizuális kultúra, a társadalomismeret nevű tantárgyak szakközépiskolai és szakiskolai oktatása.
A magyarosok az anyanyelvünket szépen beszélő, szépirodalmat értő és kedvvel olvasó, a mindennapok kommunikációs helyzeteiben tájékozott Embereket szeretnének nevelni tanulóinkból. Minden szakközépiskolás diákot szeretnének hozzásegíteni a középszintű érettségi vizsgához, méghozzá a legjobb eredménnyel. Természetesen a tehetségeket sem hagyjuk parlagon heverni. Megkapják tőlünk a magukét… Ezt bizonyítják pl. a Kazinczy verseny megyei eredményei is. A továbbtanulni szándékozók 11-12. évfolyamon választhatják az emelt szintű érettségire való felkészülést is.
A történelem tanításának fő célja a múlt megismerése, ezáltal jelenünk s jövőnk lehetőségeinek megértése, az ország s a magyar kultúra iránti kötődés elmélyítése. Igyekszünk úgy tanítani, hogy a tanulók lássák a jelenségek, döntések közti összefüggéseket, elgondolkozzanak a lehetőségeken, mérlegeljék a döntések okait, következményeit. Fontosnak tarjuk, hogy az adott kort megértsék, a kor emberének fejével is megpróbáljanak gondolkodni. Reméljük, ezzel is sikerül növelni toleranciájukat egymás iránt is. A 11. és a 12. évfolyamosoknak lehetőségük van arra, hogy emelt szintű érettségire való felkészítő csoportba jelentkezzenek.
A rajz és vizuális nevelés nevű tantárgy tanításával az a célunk , hogy tanulóink ne szűk látókörű felnőttekké váljanak, hanem olyan emberekké, akik ismerik hagyományainkat, képesek választani értékes és értéktelen között, s eszerint alakítják környezetüket.

 

Humán munkaközösség tagjai

 

Bohner Brigitta történelem
Cseperka Ágnes kommunikáció- magyar nyelv és irodalom
Gódi Katalin magyar nyelv és irodalom
Huth Árpád történelem
Kempf Anna rajz és vizuális kultúra
Kovácsné Török Erika magyar nyelv és irodalom
Nagy Marianna kommunikáció- magyar nyelv és irodalom
Pappné Fábián Réka történelem
Riegelman Zsolt történelem
Rittlinger Mónika magyar nyelv és irodalom
Schäffer József történelem
Szabó Attila magyar nyelv és irodalom, történelem
Szögi Beáta történelem