Tempus Logo
Facebook Logo

Reál munkaközössége 2016/17

Munkaközösségünk feladata a természettudományos tárgyak és az informatika szakközépiskolai és szakiskolai oktatása.
A természettudományos műveltség kialakítása, alkalmazásra képes, a természettudományokat kedvelő, becsülő, értő, ismerő és használni tudó fiatalok nevelése. Környezetvédelemre való tudatos nevelés. Egészséges életmódra nevelés.
A matematika oktatás célja megtanítani a diákokat a matematika használatára, hogy legyenek képesek alkalmazni a matematikában szerzett ismereteket. Olyan képességeket próbálunk kialakítani, melyek segítségével a matematikai műveltségüket fel tudják használni a mindennapokban.
A fizika oktatás célja a tanulók érdeklődésének felkeltése a természet, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. Annak tudatosítása, hogy a fizikai ismeretek a technika fejlődésén keresztül döntő hatással vannak az ember életminőségére, a fizikai ismereteket a természeti környezetünk megóvásában is hasznosítani lehet.
A biológia oktatás célja, hogy a tanulók legyenek tájékozottak a földi élővilág sokféleségéről, az emberek és a biológiai környezet kapcsolatrendszeréről. Mindezek ismeretével növeljék az élővilágban meglévő változatosság fenntartásának, és az emberiség egészséges életmódjának esélyeit.
A földrajz oktatás célja megismertetni a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi és gazdasági jellemzőivel. Hogy megismerjék a világban elfoglalt helyünket, nemzeti értékeinket, földrajzi és gazdasági adottságainkat.
A kémia oktatás célja, hogy a tanulók legyenek kíváncsiak környezetükre, figyeljék meg a körülöttük zajló változásokat. Átfogó cél a tanulók környezettudatos magatartásának kialakítása.
Az informatika oktatás célja, hogy a diákok megismerkedjenek a modern technika adta információszerzési lehetőségekkel. Hogy megtanulják a megfelelő információszerzési, feldolgozási, átadási technikát. Fontos, hogy a tanulók a közoktatásból kilépve is képesek legyenek informatikai ismereteik folyamatos frissítésére és megújítására.
A természettudomány és természetismeret oktatás célja, hogy a tanulók a természeti jelenségeket elemi szinten, egységükben értelmezzék. Komplex módon, egységében ismerjék meg az élő és élettelen természet valóságát.

Reál munkaközösség tagjai az idei tanévben

Földvári Adrienn kémia óraadó
Gerstné Steigerwald Krisztina matematika - informatika
Hermann János matematika - informatika
Herr Nikoletta informatika óraadó
Hohmann Dénesné matematika
Katona Józsefmatematika
Krem József matematika - informatika
Molnár Ágnes fizika - természetismeret óraadó
Mosztbacher József természetismeret
Müller Éva biológia – földrajz – természetismeret - komplex természettudomány
Nagy Kálmánné munkaközösség-vezető, matematika - kémia - komplex természettudomány
Simon Zsófiamatematika
Tóth István János földrajz – komplex természettudomány – természetismeret
Vajdicsné Gubritzky Magdolna matematika


BMÖ logo Minden jog fenntartva - Pécsi Szakképzési Centrum Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskolája 2009 BMÖ logo