Ingyenes szakmai képzés – radmi.net
Baranya Megyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola
OM azonosító: 203049/008


Ingyenes szakmai képzés
2021-10-12

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR,  valamint FALUSI TURIZMUS SZOLGÁLTATÓ szakképesítések a RADNÓTIBAN 2021. november 2-i kezdéssel.

200 óra oktatás, hetente 2 nap délután. Vizsga március végén várható

Részletek: www.radmi.net, tel: 69/322-106 és 30/489-7800

            Jelentkezés október 31-ig!      

 

A Baranya Megyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola térítésmentes  tanfolyamot indít

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR,  valamint FALUSI TURIZMUS SZOLGÁLTATÓ szakképesítések megszerzésére.

 

Mindkét szakképesítés esetében a 200 órás tanfolyamot képesítő vizsga követi és zárja. A szakmai képzés jelenléti oktatással szerveződik, távoktatás nem lehetséges.

Az oktatás üteme: hetente két nap délután (14.00 órától), napi 6-6 órában

Kezdés: 2021. november 2. 14.00

Képzés helyszíne: az intézmény főépületében és tanműhelyeiben illetve számítógép-termeiben (7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 71.)

A képzés tervezett befejezése 2022. március 11.  

A szakmai képzés követelményeinek teljesítését követően van lehetőség a képesítő vizsga letételére (várhatóan március-áprilisban).

Jelentkezési feltétel: alapfokú iskolai végzettség (8 általános) és a falusi turizmus szolgáltató esetében  egészségügyi alkalmassági vizsgálat (foglalkozásegészségügyi orvosi igazolás) is.

Jelentkezés: a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és leadásával – személyesen az iskolában (Kossuth L. u. 71.), vagy a radnoti@radmi.net email címen.

További részletekért személyesen, a honlapon és munkaidőben a 69/ 322-106 vagy a 30/4897800 telefonszámokon lehet érdeklődni.

 

A képzések a fenntartó jóváhagyásával, de csak megfelelő számú beiratkozott jelentkező esetén indulnak.

A megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység, munkakör leírása:

 1. A személy és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmi- logisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében látja el feladatát.  
  • A létesítmények    területére    személyeket    és    szállítmányokat be-    és    kilép- tet, ellenőriz, kezeli a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket.
  • Közterületi járőr- szolgálatot lát el, üzletek, elárusítóterek területén őrzést, helyszín ellenőrzést végez, riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként tevékenykedik. Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendez- vények biztosításában vesz részt, a rendezvény helyszínén be és kiléptetést végez, melynek keretében ellenőrzi a beléptetés jogszerűségét, felderíti a közbiztonságra különösen veszélyes és a rendező által megtiltott anyagok, eszközök, tiltott szimbólumok, pirotechnikai anyagok bevitelét. Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, szükség esetén kiürítést végez és/vagy abban közreműködik.
  • Biztosítja megbízás alapján bankok, pénzintézetek őrzését, védelmét. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a szolgálati helyén elfogja, visszatartja, az illetékes hatóságnak átadja. Intézkedése során, jogos védelmi vagy végszükség helyzetben a támadás elhárítására a szakmai szabályok betartásával kényszerítő testi erőt vagy a rendelkezésére álló támadáselhárító eszközt alkalmazhat. Létesítmény területén belül, azon kívül pénz és értékszállítást végez, szállítmánykísérési feladat végrehajtásában vesz részt.
  • Megbízás alapján helyszínbiztosítást végez, parkoló őrként teljesít szolgálatot. Rendkívüli események időszakában, elrendelt szükséghelyzetben közreműködik, felkérésre közveszély elhárításában vesz részt, robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, amiket a számára meghatározott formában rögzít, arról jelentést
  • A szolgálatot a meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a szolgálati okmányokat.
  • Vonatkozó mértékben együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a megbízó képviselőivel.
  • Elsősegélyt nyújt, újraélesztést, szükség esetén konfliktus és/vagy stresszkezelést végez, amelynek eredményes végzéséhez alkalmazza a megszerzett, a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket.

 

A személy- és vagyonőrök mindennapi munkájukkal hozzájárulnak/hozzájárulhatnak adott közigazgatási terület vagy objektum védelméhez, közbiztonságának növeléséhez, a szervezett sport, kulturális, politikai rendezvény zavartalan lebonyolításához, parkoló-helyek őrzéséhez, szállítmányok biztosításához, kíséréséhez.

Megnőtt a társadalmi szintű elfogadottsága a személy és vagyonőri munkának, a munkaerőpiacon keresett szakképesítésé nőtte ki magát.

 

 1. A falusi turizmus szolgáltató a falusi turisztikai vonzerő megléte mellett kialakítja a fogadóképesség tárgyi feltételrendszerét, a tájegységre jellemző berendezéssel felszereli és működteti a vendéglátóhelyet. Ennek keretében

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő képessé váljon a turizmus-vendéglátás területén belül a falusi vendéglátásban a turizmus e területén a falusi élethez kapcsolódó turisztikai szol- gáltató tevékenység végzésére

 

Jelentkezési lapok: Személy- és vagyonőr          Falusi turizmus szolgáltató