Reál munkaközösség – radmi.net
Baranya Megyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola
OM azonosító: 203049/008
Reál munkaközösség

Munkaközösségünk feladata a természettudományos tárgyak és az informatika szakközépiskolai és szakiskolai oktatása. A természettudományos műveltség kialakítása, alkalmazásra képes, a természettudományokat kedvelő, becsülő, értő, ismerő és használni tudó fiatalok nevelése. Környezetvédelemre való tudatos nevelés. Egészséges életmódra nevelés.
A matematika oktatás célja megtanítani a diákokat a matematika használatára, hogy legyenek képesek alkalmazni a matematikában szerzett ismereteket. Olyan képességeket próbálunk kialakítani, melyek segítségével a matematikai műveltségüket fel tudják használni a mindennapokban.
A fizika oktatás célja a tanulók érdeklődésének felkeltése a természet, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. Annak tudatosítása, hogy a fizikai ismeretek a technika fejlődésén keresztül döntő hatással vannak az ember életminőségére, a fizikai ismereteket a természeti környezetünk megóvásában is hasznosítani lehet.
A biológia oktatás célja, hogy a tanulók legyenek tájékozottak a földi élővilág sokféleségéről, az emberek és a biológiai környezet kapcsolatrendszeréről. Mindezek ismeretével növeljék az élővilágban meglévő változatosság fenntartásának, és az emberiség egészséges életmódjának esélyeit.
A földrajz oktatás célja megismertetni a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi és gazdasági jellemzőivel. Hogy megismerjék a világban elfoglalt helyünket, nemzeti értékeinket, földrajzi és gazdasági adottságainkat. A kémia oktatás célja, hogy a tanulók legyenek kíváncsiak környezetükre, figyeljék meg a körülöttük zajló változásokat. Átfogó cél a tanulók környezettudatos magatartásának kialakítása.
Az informatika oktatás célja, hogy a diákok megismerkedjenek a modern technika adta információszerzési lehetőségekkel. Hogy megtanulják a megfelelő információszerzési, feldolgozási, átadási technikát. Fontos, hogy a tanulók a közoktatásból kilépve is képesek legyenek informatikai ismereteik folyamatos frissítésére és megújítására.
A komplex természettudomány és természetismeret oktatás célja, hogy a tanulók a természeti jelenségeket elemi szinten, egységükben értelmezzék. Komplex módon, egységében ismerjék meg az élő és élettelen természet valóságát.

 

Reál munkaközösség tagjai

 

Angyal Tünde   matematika – digitális kultúra
Apró Zsófia   matematika
Bujdosó Gábor   informatika
Deák Gábor   informatika
Dudok Evelin   informatika – angol
Gáll Csaba   fizika
Gerstné Steigerwald Krisztina   matematika – informatika
Katona József   matematika
Kedves Ferencné   matematika
Kempf Anna   matematika
Molnár József   matematika
Müller Éva   biológia – földrajz – természetismeret – komplex természettudomány
Nagy Kálmánné   matematika
Schindl Anikó   digitális kultúra
Somogyi Krisztina   matematika – informatika
Tóth István János   földrajz – komplex természettudomány – természetismeret