SZC logo

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203049/008 | 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71.

Intézmény logo

Baranya Vármegyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Alapítvány

Alapítvány

Alapítvány

„Mohács és Vidéke Ipari és kereskedelmi Szakképzéséért” alapítvány 1994. évben jött létre. Az alapítvány induló vagyona 50 000 Ft, amit az iskolánk, mint alapító intézmény biztosította.

   

Az alapítvány nyitott, azt bárki támogathatja, akik a kitűzött célokkal egyetértenek.

A konkrét céllal felajánlott összeg, a megjelölt adómentes közcélú juttatás keretein belül, a megjelölt célnak megfelelően kerül felhasználásra.

 

Kérjük tanárainkat, osztályfőnököket, diákjainkat, hogy a környezetükben található vállalkozók részéről, az alapítványunk támogatását kezdeményezzék. Alapítványunk a támogatásokról igazolást ad ki, mely biztosítja a fizetett összeg vállalakozási költségként való (adóalap csökkentő) elszámolást. 

Ügyintéző: Szobotka Ernő

 

Alapítvány neve, címe:
Mohács és Vidéke Ipari és kereskedelmi Szakképzéséért Alapítvány
7700 Mohács, Kossuth L. u. 71.

 

Alapító:
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma
7700 Mohács, Kossuth L. u. 71.

 

Besorolási kategória:
Közhasznú szervezet

 

 Alapítvány adószáma: 18303913-1-02

 

Bankszámla:
Mohácsi Takarék Bank Zrt. Mohács-Belvárosi fiók
50400151-11001294

 

Főbb célok:  

 • Az alapító intézmény oktatási feltételeinek javítása.
 • Szaktantermek, oktatási kabinetek, tanműhelyek létrehozása.
 • Idegen nyelvi képzés, számítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek javítása.
 • Az alapító intézet tanulóinak tanulmányi versenyeken való részvétele, tanulmányi kirándulások, tanulmányutak, kül és belföldi tanulócserék és ezekkel kapcsolatosan a kísérők támogatása.
 • Az intézet tanulóinak és pedagógusainak jutalmazása, támogatása.

 

Alapítvány kuratóriuma:

 • Vincze László kuratóriumi elnök
 • Dr. Dér László gazdasági vezető
 • May András
 • Kiss Árpád Emil
 • Pinczei József

 

Kifizetések, támogatási szabályok az adótörvények figyelembevételével  

 1. A közcélú juttatások körében adómentes:

3.1. A közhasznú, kiemelkedően közhasznú alapítványból, közalapítványból annak alapszabályban rögzített közhasznú céljával összhangban a magánszemély részére kifizetett azon összeg, amelyet az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, külföldi tanulmányútra (ösztöndíj címén) folyósítanak, a szociálisan rászoruló részére szociális segély címén folyósítanak, a diák- és szabadidősport résztvevőjének alkalmanként legfeljebb az 500 forintot meg nem haladóan folyósítanak;

3.2. Az az összeg, amelyet a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény alapján a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat terhére kap a magánszemély,

3.3. A közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetből, alapítványból, közalapítványból annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemély által természetben megszerzett bevétel, továbbá a 2008. január 1-je előtt alapított, a magyar kultúra, tudomány, művészet és sport érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató és kimagasló eredmény elérő magánszemélynek nyilvános jelölés alapján odaítélt és nyilvánosan átadott szakmai díj;

3.4. A 3.1–3.3. pontokban foglaltak esetében sem adómentes az a bevétel, amelynek címzettje az alapító, az adományozó, a támogató – kivéve a gyógyításával közvetlenül összefüggő természetben megszerzett bevételt –, továbbá az a bevétel, amelyet a szervezettel, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezőjével munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy más, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban álló magánszemély bármilyen jogcímen kap.

8.18. Adómentes a társadalmi szervezettől, az egyháztól évente egy alkalommal kapott tárgyjutalom értékéből az 5000 forintot meg nem haladó összeg, e rendelkezés alkalmazásában nem minősül tárgyjutalomnak az értékpapír.

 

Támogatások elszámolásának bizonylata:

Az alapítvány nevére szóló számla, melynek tartalma tárgyjutalom, vagy egyéb – élelmiszert nem – tartalmazó költség.

 

 

Bevallási határidők

Azt kérjük Öntől, hogy Pedagógiai Programunk megvalósítása érdekében támogasson bennünket az iskola „Mohács és Vidéke Ipari és Kereskedelmi Szakképzéséért” elnevezésű Alapítványán keresztül.

Számlaszám:    Mohácsi Takarék Bank Zrt. Mohács-Belvárosi fiók, Mohács 50400151-11001294

 

Adóigazgatási azonosító szám: 18303913-1-02

 

Az 1996. évi CXXVI. törvény rendelkezik a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról. (A levont és befizetett SZJA 1 %-a)

Kérjük Önt arra, hogy a fenti törvény 1-8. §-a alapján kedvezményezettként iskolánk alapítványát jelölje meg!

A mellékelt nyilatkozat leadásának határideje:

 • Adóhatósági adó-megállapítást választók, az erre vonatkozó nyilatkozatokkal együtt Tárgyévet követő év február 15-ig.
 • Egyéni vállalkozóknak Tárgyévet követő év. február 25-ig.
 • Önadózóknak saját SZJA bevallásukkal együtt kell leadni az APEH-hez legkésőbb Tárgyévet követő év május 20-ig.

A középfokú szakképzés fejlesztése a térség kiemelt ifjúsági, társadalmi és iskolai érdeke, melynek megvalósításához kérjük az Ön/Önök támogatását is.

Tisztelettel a Baranya Megyei Szakképzési Centrum Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola diákönkormányzata, nevelőtestülete és társadalmi szervezetei nevében:

 

 

Vincze László                                                                         Riegelman Zsolt

az alapítvány kuratóriumának elnöke                                          igazgató

 


Partnereink

SZC logo

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum


Baranya Vármegyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola

7700 Mohács, Kossuth L. u. 71.

Telefon: +36 69 510 576

E-mail: radnoti@radmi.net

OM azonosító: 203049/008


2024Baranya Vármegyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola